Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Componența Compartimentului Juridic :

 

 • Consilier juridic drd. Puşcaş Paul-Augustin (int. 1023, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))
 • Consilier juridic Nicoarǎ Laura Carmen (int. 1067, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Consilier juridic Szakacs Melinda Iudith (int.1280 , e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional şi se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic ( https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48194 ), respectiv conform prevederilor Statulului profesiei de consilier juridic ( https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54007 ). Profesia de consilier juridic este independentă şi organizată autonom, fiind exercitată integrat în sistemul de justiţie românesc.

Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;
 • asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia – in speta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;
 • avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
 • semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.

Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional.

Consilierul juridic acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă.

Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace şi nu de rezultat.

Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, statutului profesiei şi regulilor eticii profesionale.

În exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea persoanei juridice unde îşi exercită profesia sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercită profesia, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de împrejurări.

În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Percheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţă şi de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.

Consilierii juridici nu răspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru susţinerile făcute oral ori în scris în faţa instanţei de judecată sau a altor organe, dacă acestea sunt în legătură cu apărarea şi necesare cauzei ce i-a fost încredinţată.

 

Acceptarea de catre dvs a politicii privind datele cu caracter personal
Nota de acceptare: In conformitate cu normele GDPR, continuarea accesarii acestui site reprezinta acceptul dvs privind folosirea si stocarea datelor cu caracter personal conform regulilor si conditiilor si politicii privind cookies.

Va multumim si va invitam sa vizionati site-ul nostru!